GIỚI THIỆU

Trong  sản xuất nông nghiệp, đặc biệt sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhà trồng đóng vai trò quan trọng đem lại hiệu quả cao, do sản xuất rau trong nhà trồng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cây trồng phát triển, ngăn được côn trùng sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm an toàn và cho năng suất cao. Việc Nghiên cứu ứng dụng, tính toán thiết kế và chế tạo nhà trồng phù hợp khí hậu, canh tác, giảm giá thành đầu tư cần được quan tâm theo nhu cầu phát triển ngày càng tăng ở nước ta.

Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp đã chứng tỏ được hiệu quả, giúp tiết kiệm nước tưới, phân bón, giảm công chăm sóc, tăng năng suất, cải thiện thu nhập người dân và góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt đối phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, thì tưới tiết kiệm nước cho cây trồng bằng hệ thống tưới phun và nhỏ giọt là công nghệ tưới tiên tiến, một giải pháp tưới khoa học hữu hiệu. Đây cũng là hình thức sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm gia tăng chuỗi giá trị nông sản trong sản xuất.