Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm nước

Hiện nay việc áp dụng tưới tiết kiệm ở nước ta vẫn còn rất hạn chế do chi phí đầu tư ban đầu còn cao so với thu nhập của người nông dân và đòi hỏi có kiến thức, trình độ nhất định khi sử dụng, trong khi người dân chưa mạnh dạn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. Thực tế đến nay, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước còn khiêm tốn mới chỉ đạt được khoảng vài chục ngàn ha. Do vậy nhu cầu tưới tiết kiệm nước ở nước ta còn rất lớn cả về phạm vi và quy mô. Chính vì vậy, việc triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng gắn với nông nghiệp thông minh sẽ nâng cao đời sống vật chất người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai các mô hình và dự án về hệ thống tưới thấy rằng: Hệ thống tưới phun và nhỏ giọt là hệ thống tưới hiện đại nhất hiện nay, có nhiều ưu điểm nên được phát triển rất nhanh. Để hệ thống thống thực sự có hiệu quả và được người dân sử dụng rộng rãi đáp ứng nhu cầu thực tế trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác sau:

  1. Về thiết kế, lắp đặt hệ thống:
  • Trước khi thiết kế cần khảo sát đánh giá nguồn nước cấp dùng để tưới để có phương án tốt nhất cung cấp nước tưới đảm bảo cho cây trồng, xử lý nước trước khi tưới (nếu không đảm bảo chất lượng).
  • Việc tư vấn thiết kế cần phải được tính toán nghiêm túc để chọn thiết bị, chi phí đầu tư lắp đặt phù hợp, hệ thống hoạt động hiệu quả đáp ứng được yêu cầu: Việc tính toán tuần tự theo: Chọn thiết bị tưới (vòi phun, vòi nhỏ giọt, dây tưới nhỏ giọt..) -> bố trí mạng đường ống-> tính toán thủy lực chọn loại ống-> chọn thiết bị và công suất trạm bơm.
  • Hiện nay giá trị đầu tư trong hệ thống tưới chủ yếu là đường ống và phụ kiện chiếm tỷ lệ lớn (thường dùng loại HDPE, uPVC) chiến 70-80 % giá trị đầu tư. Như vậy việc bố trí đường ống hợp lý và tính toán thủy lực chọn đường kính ống kinh tế để giảm giá thành đầu tư và hệ thống hoạt động bình thường là rất quan trọng.
  • Đối với quy mô diện tích tưới lớn để giảm công suất hệ thống và giá thành đầu tư nên dùng phương án tưới luân phiên phù hợp.
  • Đường ống chính và ống dẫn là đường ống chịu áp lực trong quá trình tưới, để tránh vướng khi canh tác thường được chôn ngầm. Do vậy trong thi công cần lắp đặt đảm bảo sự kín khít, cần chạy thử để kiểm tra đường ống trước khi lấp đất đường ống.
  1. Đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn quản lý và vận hành:

Người dân sử dụng vận hành hệ thống phải được đào tạo quy trình vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống sao cho có hiệu quả. Nâng cao trình độ cho người nông dân nắm bắt được công nghệ. Hướng dẫn theo dõi xúc xả cặn bầu lọc và đường ống định kỳ, xử lý sự cố nếu xảy ra.

  1. Lập quy trình tưới:

Để hệ thống có hiệu quả dùng nước và đáp ứng đúng yêu cầu sinh trưởng cây trồng. Mỗi cây trồng có yêu cầu nước đối với từng thời kỳ sinh trưởng phát triển khác nhau. Do vậy cần theo dõi để hoàn thiện và đưa ra quy trình tưới cho phù hợp với điều kiện sinh trưởng cây trồng từng loại cây trồng.

error: Content is protected !!