KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ TRỒNG

Nhà trồng cho phép kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hầu hết các thông số môi trường khí hậu như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khí carbonic, khí ôxy…sâu bệnh hại để đạt sản lượng cao nhất trong quá trình sản xuất. Các yếu tố khí hậu trong nhà trồng rất cần thiết cho quá trình trao đổi khí và quang hợp của cây trồng. Quang hợp rất quan trọng cho năng suất cây trồng, quyết định 90- 95% năng suất cây trồng. Do đó việc kiểm soát và điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm… làm cho cây trồng phát triển tốt và cho năng suất cao.

Hiện nay, nhà trồng là một trong những lựa chọn phù hợp với yêu cầu để phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững, nhà trồng đóng vai trò quan trọng đem lại hiệu quả cao, do sản xuất trong nhà trồng tạo điều kiện môi trường khí hậu thuận lợi nhất cho cây trồng phát triển, ngăn được côn trùng sâu bệnh hại, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cho sản phẩm chất lượng và năng suất cao.

Nhà trồng và các sản phẩm thiết bị công nghệ phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nhà trồng cho phép đáp ứng đến mức cao nhất các nhu cầu về kiểm soát “tiểu khí hậu” và thực hiện các biện pháp điện toán điều chỉnh các yếu tố môi trường sinh thái.

Ở Việt Nam, hiện nay đã có một số cơ sở sản xuất rau và hoa nhập ngoại đồng bộ hệ thống thiết bị điều khiển tiểu khí hậu trong nhà trồng của Pháp, Isarel, … Các hệ thống thiết bị điều khiển tiểu khí hậu trong nhà trồng bao gồm hệ thống giám sát thông số môi trường, hệ thống kiểm soát nồng độ và bổ sung khí CO2, hệ thống quạt thông gió cưỡng bức, thiết bị làm mát bằng hệ thống tấm đệm bay hơi nước, phun sương kết hợp quạt hút, hệ thống che nắng bằng lưới nhựa đen Aluminet, hệ thống cấp nhiệt, hệ thống quấn rèm… Ở Has farm-Đà Lạt và Trung tâm kỹ thuật rau quả Hà Nội có lắp đặt thêm hệ thống kiểm soát, điều chỉnh khí CO2 và hệ thống gia nhiệt bằng thổi hơi nóng qua hệ thống ống dẫn vào trong nhà trồng.

Môi trường trong nhà kính nông nghiệp công nghệ cao thường đòi hỏi rất khắt khe việc duy trì nhiệt độ, độ ẩm và khí CO2 cho sinh trưởng của cây trồng theo từng loại cây cũng như thời gian sinh trưởng của chúng. Điều này đòi hỏi cần phải giám sát và thu thập số liệu về nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí CO2 tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Nhờ giám sát và thu thập số liệu nhà nông nhà nông điều chỉnh hoạt động canh tác của mình và quyết định thời điểm thu hoạch thích hợp. Biết được độ ẩm của đất, độ ẩm và nhiệt độ của không khí sẽ cho phép để đạt được tối ưu năng suất cây trồng. Như vậy, có thể thấy việc kiểm soát các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí CO2 là điều rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp xanh.

error: Content is protected !!